Vishandel Depaepe

Officieel bestaat vishandel Depaepe sinds 1928 maar de eerste wortels van deze winkel gaan terug tot voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen werd de vis in een cafétje in Heist aan de man gebracht. Vandaag ligt al het lekkers uit de zee elegant in een prachtige koeltoog en doen kant en klaar bereidingen makkelijk watertanden.

De manier waarop de vis hier vandaag wordt aangeboden, is uiteraard in al die tijd aanzienlijk veranderd. Wat wel hetzelfde gebleven, is de overtuiging om nagenoeg enkel verse Noordzeevis aan te bieden. “We verkopen geen exotische vissen en met uitzondering van zalm komt al onze vis rechtsreeks van de Vlaamse Visveiling,” benadrukken Anneke Van Troyen en Kristoffel Denon als vijfde generatie zelfstandigen. Die keuze is voor hen evident.